SKANSEN, STHLM

Skansen ville skapa en trevligare miljö framför scenen dit vi flyttade träd.