VI BEVARAR TRÄDEN

Nordisk Trädflytt är specialiserade på att flytta och återplantera stora träd för

återställande och uppbyggnad av funktionella och hållbara växtmiljöer. 

Korsvägen, Göteborg

PGA National, Bara

Uppsala

Skansen, Stockholm