Resecentrum, Uppsala

Utanför Resecentrum i Uppsala byggs ett cykelgarage i två våningar. Detta byggs på platsen där tidigare cykelparkering låg o här fanns ett antal träd man ville rädda.
   Vi flyttade totalt åtta träd till sex olika platser inom Uppsala. Träden placerades olika parker och även utanför Uppsala domkyrka.