CLEMENSTORGET, LUND

Spårväg Lund C-ESS är en satsning på hållbar stadsutveckling och framtidens kollektivtrafik i ett av Lunds mest trafikerade stråk mellan centralstationen och den växande stadsdelen, Brunnshög.
   Under projektets start har vi flyttat totalt 17 träd från Clemenstorget till Science Village i Brunnshög. Här bilder träden en ny park i ett område som utvecklas. 
   Träden var mycket stora, upp till 195 cm. Flytten var möjlig då träden var hamlade vilket även innebär att de har mindre rotsysten. Före flytt gräves det runt samtliga träd o större rötter kapades i en diameter på 3 meter runt trädet. 
   Efter flytt till parken har vi även grävt runt träden o finkapat rötter samt förbättrat jorden och stagat upp träden.