FLYTTA TRÄD

En av de viktigaste parametrarna som vi tar hänsyn till är trädets storlek och dess rotsystem. Det är helt avgörande för trädets etablering och fortlevnad att man får med ett tillräckligt stort rotystem som kan försörja trädet med vatten och näring. 
   Vi har maskiner i olika storlekar som klarar av att flytta träd med stamomfång upp till drygt en meter och med en rotklump upp till 6,5 m3.