EFTERVÅRD

Vid direkt plantering grävs en radie på 1 meter ned till 80 cm runtom rotklumpen på det nya stället. I detta område beskärs skadade rötter och områdets jord förbättras med näringsrik jord.
  Markytan för jordförbättrat område vid flyttat träd täcks med grov träflis (fraktion 10 -100 mm) med en tjocklek av 100 – 150mm. Innan flistäckning sker ska ytan kring trädet bevattnas rikligt så hela ytan ner till terrass blir genomfuktad.
   Vid behov förankras med trädstöd. Lindning av stam med juteväv mot avdunstning.