STÖRRE TRÄD

Vi har även kompetens och erfarenhet att flytta större träd. Träd över 120 cm i stamomfång, skall helst förberedas en till två växtsäsonger i lövat tillstånd för att kunna utveckla sitt rotsystem inför en flytt. I dessa fall grävs ett dike på fyra sidor av trädet, samtidigt beskärs rötterna.
   Rotklumpen binds och kläs in så att den inte faller isär vid upptagning och transport. Trädet flyttas därefter med hjälp av lyftkran eller trailer och sätts ned i den förberedda gropen på den nya växtplatsen. Därefter sker noggrant efterarbete för att trädet skall få bästa förutsättningar för god etablering.