FLYTTEN

Vi börjar med att gräva en grop där det första trädet, som flyttas skall stå.

Därefter tar vi upp trädet som skall flyttas. En förutsättning för att detta skall gå är att samtliga förberedelser enligt våra instruktioner är genomförda.
När vi lyft trädet kapas även skadade rötter.

Trädet sätts ner i den uppgrävda gropen med samma passform. Här riktas trädet upp och eftervård och skötsel startar.