INFÖR FLYTTEN

Inför varje flytt kommer vi ut på plats och besiktigar träd, körvägar etc. Vi tillhandahåller även instruktioner för att arbetet med att flytta täd skall gå bra.
   Dessa instruktioner tar upp allt från beskärning och körplåtar till följebilar.