SKÖTSEL

Oavsett om trädet flyttas direkt eller mellanlagras i depå krävs god skötsel och främst bevattning.
   Träden bör även beskäras och främst skall mindre grenar som torkat in tas bort, detta kan normalt uppkomma efter utförd trädflytt.
   Bevattning av träd som flyttats bör påbörjas någon gång i början eller i mitten av april i södra Sverige och en halv till en månad senare i mellersta Sverige och pågå till slutet av oktober. Vid hög värme och låga nederbördsmängder bör bevattning ske med tätare intervaller.

Rekommenderad bevattning för flyttade träd:
•  År 1 - upp till 20 bevattningstillfällen per växtsäsong
•  Från år 2 - upp till 15 bevattningstillfällen per växtsäsong

Mängd vatten per bevattningstillfälle:
Trädets stamomfång i cm och liter vatten per tillfälle
•  30-50 cm  -  200-400 liter 
•  50-70 cm  -  400-600 liter 
•  >70 cm      -  500-1000 liter

Bevattning görs bäst genom att en större mängd vatten långsamt får infiltrera i marken. Detta kan utföras antigen genom att jordvallar byggas runt stammen för att hålla kvar vattnet vid trädet och planteringsgropen eller genom så kallade vattensäckar som släpper igenom vattnet under en längre tid. 

För bättre etablering rekommenderas också att det, vid varje bevattningstillfälle under hela växtsäsongen, bör en svag gödsellösning på 1-2 promille tillföras trädet. Gödselmedlet som används ska vara vattenlösligt och ha ungefär följande sammansättning: N 51 %, P 10 % och K 43 % och dessutom innehålla mikronäring. Gödselpreparat som finns på marknaden är bl.a. Walco Skogsgödsling.

Döda och skadade grenar avlägsnas årligen i kronan genom beskärning på ett yrkesmässigt sätt