Örebro

Örebro kommun behövde flytta ett tjugotal träd från sin egen odling ut till två olika parker. Dessutom skulle man ändra om längs Fabriksgatan där även ett par träd behövde flyttas.
Träden flyttades, i april 2020, från kommunens odling främst till Västra Grönpepparparken där de skapade ett nya miljöer i den stora parken. Ett fåtal flyttades till Eklunden.
Träden från Fabriksgatan flyttade vi till Slussparken som även den fick ett stort lyft med större träd.
Längst ner ser ni träden, i Västra Grönpepparparken fem månader senare, i början av september 2020.