FÖRSKOLA, LÖDDEKÖPINGE

I Löddeköping skulle det genomföras markarbeten vilket innebar att man behövde flytta träd för att ta vara på dem. Samtidigt fanns det en förskola som hade en stor grönyta utanför men ville få denna avgränsad. Lösningen blev att flytta hit ett antal träd för att skapa en trevligare miljö för barnen.