LISEBERG

Vi har temporärt flyttat ett par pelarekar samt en större ek för Liseberg. Dessa står i s.k. depå och bl.a. kommer den stora eken 2022 att placeras vid entrén till det nya Liseberg Grand Curiosa Hotel som byggs där Lisebergs södra parkering ligger.