Skövde

I Skövde behövde träd flyttas från Högskolans område pga markarbeten.
    Ett av träden flyttades inom området och fyra flyttades till Kyrkparken. Två av träden står nära ingången till kyrkan, där man tidigare tagit ner träd för att renovera det underjordiska rummet. De andra två placerades utmed Kyrkogatan och inne i själva parken.