VÄSTLÄNKEN, GÖTEBORG

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer skall göra resan enklare, snabbare och innebära färre byten.
   Vi kommer under projektets gång flytta drygt tvåhundra träd från ett antal platser i centrala Göteborg som påverkas under byggnationen av dessa stationer. En del av träden återplanteras på nya ställen i staden och en del står i s.k. depå under byggtiden för att sedan sättas tillbaka.