VARFÖR FLYTTA TRÄD

För att lyckas med att flytta träd är det några faktorer som är direkt avgörande.

  • Trädet är i god kondition
  • Rätt skopstorlek anpassat till trädets stam och förväntade rotsystem 
  • Trädet ges tillfredställande växtförutsättning med god skötsel. 

Det finns många anledningar till varför man vill flytta träd i stället för att såga ner och köpa nya små träd som ersättning.
   Klicka på länkarna för mer information.