EKONOMI

De ekonomiska värdena av att flytta träd bör inte underskattas. Att flytta befintliga träd innebär ofta möjlighet att skapa parkmiljöer med betydligt större träd än vad som är ekonomiskt genomförbart i normala fall.