ESTETISKA VÄRDEN

Träd som stått och utvecklats på sin enskilda växtplats, formas genom åren av väder och vind samt omgivande miljö. Det bildar därför en unik organisk karaktär som oftast skiljer sig från odlade växter som är mer eller mindre uniforma.             
   Framdrivna träd är anpassade för gatumiljöer och ger lätt en själlös miljö när de planteras i exempelvis parker.
I naturliga växtbestånd som av någon anledning behöver avlägsnas, kan vi istället hjälpa till att välja ut träd för flytt som på dess nya växtplats bildar en mer naturlig och harmonisk miljö. I andra fall kan det handla om att flytta s.k. exoter som har en speciell historia eller inte längre finns kvar i någon produktion.