FÖRENKLA BYGG

Det finns även stora ekonomiska fördelar genom att temporärt flytta bort värdefulla träd i ett exploaterings-område under byggtiden och sedan återplacera dem efter färdigställandet. Det ger en effektiviserad logistik vid byggnationen i förhållande till att bibehålla och försöka skydda befintliga träd på byggplatsen.

Dokumentet "Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0" innehåller viktiga förutsättningar i bilag 6.