HÄRDIGHET

Träden har vuxit på platsen i många år och har under åren bevisat att de är klimatanpassade och klarar klimatet på platsen. Då undviker man bl.a. risker för frostsprickor och andra klimatrelaterade problem. Detta är särskilt värdefullt för trädslag såsom lönn, apel, björk och tall.