MILJÖ

Att behöva såga ner vackra och fullt friska träd till förmån för hus- eller infra-strukturprojekt är ett resursslöseri och har negativ miljöpåverkan. Vi gör det möjligt att i stället rädda och omplacera träden på platsen eller på något annat ställe i närområdet.