FÄRDIGA MILJÖER

Genom att att flytta och återplantera stora träd och solitärer kan vi bidra med att direkt skapa uppväxta parkmiljöer som ger karaktär och funktion till ett område.